MiU-dagen och Guld-M

Välkommen till MiU-dagen 14 mars på Katalin!

I år blir MiU-dagen en helkväll med musik, inspiration, mingel och överraskningar och såklart utdelning av Guld-M för Uppsalas bästa kommunikationsinsatser 2018!

Tid: Torsdagen den 14 mars 2019 klockan 17-21 (fortsatt mingel i puben för alla som vill)
Plats: Katalin Östra Station i Uppsala
Pris: 395 kr (för medlemmar i Marknadsföreningen i Uppsala) och 995 kr (för icke medlemmar).

Specialerbjudande!
Bli ny medlem senast 25 februari 2019 och få årets medlemskap och entrébiljetten till Guld M-kvällen för endast 1 600 kr.

Varmt välkommen!
Köp biljett
 

Om Guld-M

Guld-M är Marknadsföreningen i Uppsalas årliga pris för att premiera, synliggöra och lyfta fram god kommunikation och marknadsföring som skett i Uppsala, eller med stark anknytning till Uppsala under det gångna året. Priserna delas ut under MiU-dagen.

Kategorier och kriterier för Guld-M 2018

Observera: Perioden för att skicka in bidrag är över

Grundkriterier

För att tävla måste bidraget uppfylla följande grundkriterier.

 • Bidraget ska ha skett i Uppsala och/eller ha en stark anknytning till Uppsala. Detta kan innebära att kommunikationen har producerats i Uppsala, att avsändaren är belägen i Uppsala, eller att kommunikationen skett specifikt i Uppsala.
 • Kommunikationen ska ha lanserats/genomförts mellan 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Jury

Tävlingsbidragen bedöms av en oberoende jury. I kategorin Årets Marknadsförare utses vinnaren av Uppsalas Marknadsförenings styrelse.

Tävlingskategorier

Årets Design

Beskrivning:
En specifik design som visar på hög hantverksskicklighet och kreativitet. Exempel på bidrag är webbplats, trycksak, grafisk profil, förpackning, annons, jingel, film mm.

Kriterier:

 • Fokus på designens verkshöjd och unikitet.
 • Bidraget har skapat avsedd effekt.
 • Designen ska ha använts.

 

Årets Cajsa Warg

Beskrivning:
Detta är en traditionell Guld-M-kategori som skapades med målet att uppmärksamma god kommunikation som utförts med små medel. Cajsa Warg var en inflytelserik hushållerska och författare som under 1700-talet tillskrevs uttrycket ”man tager vad man haver”. I denna kategori vill vi lyfta ett gott exempel på detta, där ett företag eller en organisation med små medel har skapat goda kommunikativa resultat.

Kriterier:

 • Marknadsföringen har skapats och genomförts.
 • Bidraget har skapad avsedd effekt.
 • Externa kostnader, som tex köpta kanaler, ska anges.
 • Stor effekt med liten budget premieras.
 • Kreativ höjd.

 

Årets Marknadsförare

Beskrivning:
Årets Marknadsförare ska med sin marknadsföring visa kreativitet och nytänkande inom sin bransch och vara strategiskt långsiktig i sitt marknadsförings¬arbete. Priset tilldelas en person som har haft en avgörande roll i arbetet kring idén, strategin och genomförandet av en marknadsföringsinsats som under året väckt exceptionell uppmärksamhet och framgång.

Kriterier:

 • Marknadsföringen har påvisad god effekt/uppmätt genomslagskraft.
 • Marknadsföringens syfte och mål ska ha uppnåtts eller överträffats.
 • Kreativ höjd.

 

Årets Kampanj

Beskrivning:
En specifik kampanj som skapat goda resultat som effekt av väl planerad, utförd och uppföljd kommunikation.

Exempel på kampanj: En tidsbestämd kommunikationsinsats där man nyttjat en eller flera kanaler i syfte att t.ex. sälja en produkt, påverka opinionen, generera trafik mm.

Bedömningskriterier:

 • Kampanjen har påvisad god effekt/uppmätt genomslagskraft.
 • Kampanjens syfte och mål ska ha uppnåtts eller överträffats.
 • Kreativ höjd.

 

Årets Kreativa Team

Beskrivning:
Priset tilldelas ett kreativt team som, genom gott teamarbete, skapar kreativa och användbara idéer inom marknadsföring.

Kriterier:

 • Kort beskrivning av vad som gör gruppen till ett väl fungerande, kreativt team.
 • Redogörelse för hur teamet formulerat eller tolkat en kreativ brief för ett specifik, utfört, uppdrag.

Finalister

Presenteras första veckan i mars.