Guld M:et

Guld-M:et är Marknadsföreningen i Uppsalas årliga pris för att premiera, synliggöra och lyfta fram god kommunikation och marknadsföring som skett i Uppsala, eller med stark anknytning till Uppsala under det gångna året. Priserna delas ut under MiU-dagen.

Genom att nominera ett bidrag till Guld-M:et så accepterar du tävlingsvillkoren och reglerna, samt accepterar att Marknadsföreningen i Uppsala lagrar de uppgifter du anger i anmälan.

Guld-M 2018

Grundkriterier

För att tävla måste bidraget uppfylla följande grundkriterier.

 • Bidraget ska ha skett i Uppsala och/eller ha en stark anknytning till Uppsala. Detta kan innebära att kommunikationen har producerats i Uppsala, att avsändaren är belägen i Uppsala, eller att kommunikationen skett specifikt i Uppsala.
 • Kommunikationen ska ha lanserats/genomförts mellan 1 januari 2018 – 31 december 2018.
 • Tävlingsbidraget laddas upp i pdf-format här lite längre ner på sidan. Det ska tydligt framgå vilken tävlingskategori tävlingsbidraget är ämnat för.
 • Tävlingsbidraget ska vara oss tillhanda senast den 30 januari 2019.
 • Tävlingsavgiften på 800kr/bidrag ska vara inbetalad senast den 30 januari 2019 till BG: 689-6799

Jury

Tävlingsbidragen bedöms av en oberoende jury. I kategorin Årets Marknadsförare utses vinnaren av Uppsalas Marknadsförenings styrelse.

Vinnande bidrag

Vinnarna av Guld-M 2018 presenteras under MiU-dagen den 14 mars 2019 på Katalin. Biljetterna till MiU-dagen släppas i början av 2019 – datumet kan du boka in i kalendern redan idag!

Tävlingskategorier

Årets Design

Beskrivning:
En specifik design som visar på hög hantverksskicklighet och kreativitet. Exempel på bidrag är webbplats, trycksak, grafisk profil, förpackning, annons, jingel, film mm.

Kriterier:

 • Fokus på designens verkshöjd och unikitet.
 • Bidraget har skapat avsedd effekt.
 • Designen ska ha använts.


Årets Cajsa Warg

Beskrivning:
Detta är en traditionell Guld-M-kategori som skapades med målet att uppmärksamma god kommunikation som utförts med små medel. Cajsa Warg var en inflytelserik hushållerska och författare som under 1700-talet tillskrevs uttrycket ”man tager vad man haver”. I denna kategori vill vi lyfta ett gott exempel på detta, där ett företag eller en organisation med små medel har skapat goda kommunikativa resultat.

Kriterier:

 • Marknadsföringen har skapats och genomförts.
 • Bidraget har skapad avsedd effekt.
 • Externa kostnader, som tex köpta kanaler, ska anges.
 • Stor effekt med liten budget premieras.
 • Kreativ höjd.


Årets Marknadsförare

Beskrivning:
Årets Marknadsförare ska med sin marknadsföring visa kreativitet och nytänkande inom sin bransch och vara strategiskt långsiktig i sitt marknadsförings¬arbete. Priset tilldelas en person som har haft en avgörande roll i arbetet kring idén, strategin och genomförandet av en marknadsföringsinsats som under året väckt exceptionell uppmärksamhet och framgång.

Kriterier:

 • Marknadsföringen har påvisad god effekt/uppmätt genomslagskraft.
 • Marknadsföringens syfte och mål ska ha uppnåtts eller överträffats.
 • Kreativ höjd.


Årets Kampanj

Beskrivning:
En specifik kampanj som skapat goda resultat som effekt av väl planerad, utförd och uppföljd kommunikation.

Exempel på kampanj: En tidsbestämd kommunikationsinsats där man nyttjat en eller flera kanaler i syfte att t.ex. sälja en produkt, påverka opinionen, generera trafik mm.

Bedömningskriterier:

 • Kampanjen har påvisad god effekt/uppmätt genomslagskraft.
 • Kampanjens syfte och mål ska ha uppnåtts eller överträffats.
 • Kreativ höjd.


Årets Kreativa Team

Beskrivning:
Priset tilldelas ett kreativt team som, genom gott teamarbete, skapar kreativa och användbara idéer inom marknadsföring.

Kriterier:

 • Kort beskrivning av vad som gör gruppen till ett väl fungerande, kreativt team.
 • Redogörelse för hur teamet formulerat eller tolkat en kreativ brief för ett specifik, utfört, uppdrag.

 • Skicka in tävlingsbidrag


  Nominera person till Årets Marknadsförare