Om MiU

MiU är ett dynamiskt nätverk och en självklar mötesplats för alla som på något sätt arbetar med marknadsföring, försäljning, kommunikation och PR. Här får du ett smörgåsbord av föreläsningar och workshops för professionalitet och trygghet i ett föränderligt kommunikationslandskap, och en effektiv plattform för att knyta kontakter – till nytta både för dig och ditt företag.

Erbjuder det bästa

Därutöver erbjuder vi workshops, after work samt ett event kring Guld-M:et – ett årligt pris där vi riktar strålkastarljuset på marknadsföringsinsatser som gnistrat lite extra under året.

Viktig mötesplats sedan 1988

Vi är en ideell förening och en av 29 marknadsföreningar som ingår i Sveriges Marknadsförbund. I dagsläget är vi drygt 200 medlemmar och vi blir hela tiden fler och fler.

Engagerade

Styrelsen

Ordförande
Caroline Sollenberg, Pophunters

Kassör
Paulina Bengtsson, Södra tornet

Ledamöter
Ebba Burman, Uppsala Kommun
Olle Lindkvist, Regal Components
Jesper Holm, Gistvall Holm
Liza Pedersen, Zellout
Martin Stenport, Martin Stenport Säljutveckling
Åsa Thulin, Destination Uppsala
Martin Johansson, Sogeti

Programkommittén

Elin Lörelius, Uppsala Universitet
Emil Olsenmyr, Svenska kyrkan
Fredrik Kjellén, Näringslivsutveckling
Lenita Jansson Herlitz, Lenita Text o Kommunikation
Sofia Tongring, Uppsala Kommun
Liv Karlsson Enbom, Södra Tornet
Shamim Bäcklund, Matador Kommunikation
Petter Schanche, Pophunters

Valberedning

Petter Schanche, Pophunters
Shamim Bäcklund, Matador Kommunikation

Revision

Revisorer
Christer Edström, Almi
Petter Schanche, Pophunters

Suppleanter till revisorer
Dan Pettersson, DP-bild
Shamim Bäcklund, Matador