Om MiU

MiU är ett dynamiskt nätverk och en självklar mötesplats för alla som på något sätt arbetar med marknadsföring, försäljning, kommunikation och PR. Här får du ett smörgåsbord av föreläsningar och workshops för professionalitet och trygghet i ett föränderligt kommunikationslandskap, och en effektiv plattform för att knyta kontakter – till nytta både för dig och ditt företag.

Erbjuder det bästa

Därutöver erbjuder vi workshops, after work samt ett event kring Guld-M:et – ett årligt pris där vi riktar strålkastarljuset på marknadsföringsinsatser som gnistrat lite extra under året.

En viktig mötesplats

Vi är en ideell förening och grundades 1988 som en av flera självständiga marknadsföreningar runt om i Sverige. I dagsläget är vi drygt 200 medlemmar i vår förening i Uppsala.

Engagerade

Styrelsen

Ordförande
Åsa Thulin, Uppsala universitet

Kassör
Camilla Norin, Södra tornet

Ledamöter
Martina Melander, Region Uppsala (vice ordförande)
Sara Mentzer, Sh bygg (sekreterare)
Yamila Abdelcader, Salgado
Vedrana Ilic, UIC
Emil Olsenmyr, Act Svenska kyrkan
Maria Ulfendahl, Matador kommunikation

Programkommittén

Shamim Bäcklund, Matador Kommunikation
Viktoria Bellqvist, Upsala Nya Tidning
Fredrik Kjellén, Näringslivsutveckling
Emil Olsenmyr, Act Svenska kyrkan
Katja Öberg Lundgren, Livsmedelsverket
Joakim Fichtel, Almi
Petter Schanche, Pophunters

Valberedning

Petter Schanche, Pophunters
Fredrik Kjellén, Näringslivsutveckling

Revision

Revisorer
Christer Edström, Almi
Petter Schanche, Pophunters

Suppleanter till revisorer
Dan Pettersson, DP-bild
Shamim Bäcklund, Matador