fbpx

Tävla i Guld-M 2024

 

Ansökan är öppen. Sista dag för tävlingsbidrag är 19 januari.

Kostnad: 1050kr + moms/bidrag

EARLY BIRD – BIDRAG: 850kr + moms/bidrag (gäller bidrag inskickade innan 20 december 23:59)

Observera: Det är ingen tävlingsavgift för till Årets marknadsförare, Årets Cajsa Warg och Årets nykomling.

Tävlingsbidragen bedöms av en oberoende jury som har expertis inom området.

Övergripande kriterier:

 • Insatsen ska ha påvisad positiv effekt.
 • Insatsen ska påvisa kreativ höjd.
 • Insatsen ska ha genomförts under 2023 (gäller inte Årets hållbara).
 • Bidraget ska inkludera bild eller film som kan användas i samband med prisutdelningen i det fall att bidraget blir nominerat.
 • Aktören som ligger bakom marknadsföring och-/ eller kommunikationskonceptet måste ha sin verksamhet förlagd i Uppsala län.

 

Se kategorispecifika kriterier nedan

Årets marknadsförare
Beskrivning:

Årets marknadsförare har med sin marknadsföring visat på kreativitet och nytänkande inom sin bransch och varit strategiskt långsiktig i sitt marknadsföringsarbete. Priset tilldelas en person som har haft en avgörande roll i arbetet kring idén, strategin och/eller genomförandet av minst en marknadsföringsinsats som under året väckt stor uppmärksamhet och framgång.

Att lämna in bidrag till kategorin Årets marknadsförare kostar ingenting.

Kategorispecifika kriterier:
 • Personen ska ha haft en avgörande roll i det kommunikativa arbetet.
Årets design
Beskrivning:

Årets design är en design som visar på hög hantverksskicklighet och kreativitet. Exempel på bidrag är grafisk design, formgivning, visuell kommunikation m.m. Analogt eller digitalt. Verkshöjd och unikitet premieras.

Kategorispecifika kriterier:
 • Designen ska ha använts alternativt vara i bruk.
 • Designen ska uppfylla användarens/beställarens behov/önskemål.
Årets Cajsa Warg
Beskrivning:

Årets Cajsa Warg är ett gott exempel på en marknadsföringsinsats där en individ, ett företag eller en organisation med små eller inga medel skapat goda resultat och uppnått effekt. Stor effekt med liten budget premieras.

Att lämna in bidrag till kategorin Årets Cajsa Warg kostar ingenting.

Kategorispecifika kriterier:
 • Insatsen ska ha låga externa kostnader. Produktions- och marknadsföringskostnader ska anges i bidraget.
Årets byrå/inhouseavdelning
Beskrivning:

Årets byrå/inhouseavdelning ska under det gångna året utmärkt sig och skapat goda resultat genom en väl planerad och genomförd kommunikation/marknadsföring internt eller externt. Tävlande ska i bidraget presentera tre (3) kommunikation- eller marknadsföringsinsatser som genomförts under 2023 samt en kort beskrivning om den egna verksamheten.

Kategorispecifika kriterier:
 • Bidraget ska omfatta tre (3) kommunikationsinsatser och/eller marknadsföringsinsatser.
 • Bidraget ska inkludera en kort beskrivning om den egna verksamheten.

 

Årets digitala lösning
Beskrivning:

Årets digitala lösning ska visa hur man har utnyttjat kraften och möjligheten i digital teknik – oavsett plattform – i sin kommunikation. Det kan vara en hemsida, interaktiva verktyg, interaktiva installationer eller applikationer. Det kan också vara banners eller kreativt användande av sociala plattformar etc. Påvisad hög interaktion och engagemang eller användandet av nyskapande teknik premieras.

Kategorispecifika kriterier:
 • Den digitala lösningen ska ha använts och/eller vara i bruk.
 • Insatsen ska påvisa en innovativ lösning och/eller hur väl idén är utvecklad för valda kanaler.
Årets rörliga
Beskrivning:

Årets rörliga ska genom gott hantverk med rörlig media visualisera budskap, fakta eller data för att få resultatet att bli intressant, estetiskt tilltalande och lätt att ta till sig. Exempel på bidrag kan vara film/rörlig media med informativt, kommunikativt eller marknadsföringssyfte.

Kategorispecifika kriterier:
 • Bidraget ska påvisa hur väl idén är utvecklad för valda kanaler.
 • Bidraget ska vara rörlig media.
Årets hållbara
Beskrivning:

Årets hållbara är en kommunikations- eller marknadsföringsinsats som fokuserar på att göra världen lite bättre. Budskapet och målsättningen med insatsen ska visa på hållbarhet utifrån en eller flera av de tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk. Hållbart tillvägagångssätt premieras.

Kategorispecifika kriterier:
 • Bidraget ska påvisa positiva resultat, inklusive interaktion och engagemang hos målgruppen.
 • Bidraget ska ha fått målgruppen att ändra sitt beteende, alternativt forma ett helt nytt beteende.
 • Bidraget ska motivera hur insatsen ska ha skapat en potentiellt varaktig förändring i målgruppen.
 • Insatsen ska ha genomförts under de senaste 10 åren men bidraget ska då ha genererat en kontinuerlig effekt som påvisats även 2023.
Årets nykomling
Beskrivning:

Årets nykomling är en person som varit yrkesverksam i max 3 år vid inskickandet av bidraget. Genom sitt arbete har personen skapat en genomtänkt och uttalad idé, strategi och/eller genomförande av en kommunikativ insats. Påvisat resultat och genomslagskraft i form av ökad efterfrågan på personens tjänster, produkter och/eller uppdrag premieras.

Kategorispecifika kriterier:
 • Ska kunna påvisa att hen varit yrkesverksam i max 3 år.
 • Presentera en arbetsinsats som personen har genomfört.
Årets kampanj
Beskrivning:

Årets kampanj ska ha skapat goda resultat genom en väl planerad och genomförd kommunikations- eller marknadsföringsinsats. Kampanjen har gått under en tidsbestämd period, där man nyttjat en eller flera kanaler i syfte att sälja till exempel en produkt eller tjänst, påverka opinionen eller sprida information. Goda resultat och hög ROI (return on investment) premieras.

Kategorispecifika kriterier:
 • Insatsen ska ha genomförts under en avgränsad tidsperiod.