fbpx

För att jobba och utvecklas i en ständigt föränderlig bransch gäller det att hålla sig uppdaterad. Därför anordnar föreningen Marknadsföreningen i Uppsala, MiU, inspirerande träffar som erbjuder ett unikt kontaktnät för branschkollegor inom kommunikation och marknadsföring. ”Vi vill stärka våra medlemmar i sin yrkesroll”, säger Vedrana Ilic, föreningens ordförande.

I över 30 år har MiU verkat som en knytpunkt för personer verksamma inom kommunikation och marknadsföring i Uppsala. De återkommande träffarna är en fantastisk möjlighet för föreningens medlemmar att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter, berättar föreningens styrelseordförande Vedrana Ilic.

– Jag träffar nästan alltid någon ny att prata med under föreläsningarna eller annat som föreningen arrangerar. Det har verkligen breddat mitt nätverk med kunniga och inspirerande personer. Eftersom branschen förändras snabbt finns det också alltid något nytt att lära, säger hon.

Den absoluta styrkan i föreningen är, enligt föreningens ordförande Vedrana, utbytet som möjliggörs medlemmarna sinsemellan.

MiU:s medlemmar erbjuds bland annat kompetenshöjande nätverksträffar och inspirerande föreläsare inom aktuella kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Samtidigt bygger de relationer med andra kommunikatörer och marknadsförare som kan hjälpa till i såväl små som stora frågor. Styrelsen och programkommittén tar mer än gärna emot idéer på vad verksamheten ska innehålla.

– Vi vill stärka våra medlemmar i sin yrkesroll genom att erbjuda aktuella och inspirerande föreläsningar, men även vara en plats för att mötas och utbyta idéer. Vi är kollegor, inte konkurrenter, och det hoppas vi att alla deltagare upplever, säger Vedrana.

Bygger relationer genom att mötas

Föreningen har under pandemin arrangerat ett femtontal digitala föredrag, men har nu återgått till fysiska träffar som inkluderar frukost eller lunch.

– Det är lite svårare att skapa spännande möten och relationer via en datorskärm, men det digitala formatet har samtidigt möjliggjort föredragshållare som vi kanske annars inte hade kunnat erbjuda.

Under 2021 har föredragen bland annat handlat om digitalisering och organisatoriska möjligheter och utmaningar på den flexibla arbetsplatsen, hur hat och hot på nätet kan hanteras, skrivande av bra copytexter samt Uppsala kommuns framgångsrika kommunikation om coronaviruset.

Under 2022 kommer föredragen bland annat att handla om trendanalyser, myter och sanningar inom annonsering samt lärdomar från influencer marketing. Träffarna möjliggör för möten mellan kollegor inom kommunikation och marknadsföring.

I en Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad, uppger 48 procent av de svarande att de inte blivit erbjudna någon kompetensutveckling under pandemin. Enligt MiU:s egen undersökning svarade 43 procent att de aldrig har fått någon kompetensutveckling av sin arbetsgivare. Där vill MiU komma in och göra skillnad.

– Alla är välkomna att bli medlemmar, men arbetsgivare som tecknar ett partnerskap säkerställer att medarbetarna får kontinuerlig och aktuell kompetensutveckling. Detta är en viktig del för att behålla medarbetare och säkerställa att alla håller sig uppdaterade, säger Vedrana och fortsätter:

 

– Vem vill inte ha proffsiga, motiverade och kunniga kollegor och medarbetare – samtidigt som partnerskapet ger en yta att exponera sitt varumärke på?

Lyfter fram lyckad lokal kommunikation 

En av föreningens årliga höjdpunkter är Guld-M. Det är en årlig prisutdelning som syftar till att lyfta god kommunikation och hylla de kreativa och drivna personer som finns i länet.

– Uppsala har en enorm bredd av verksamheter. Därför är det extra viktigt att uppmärksamma länets breda kommunikationskompetens och lyfta fram goda exempel för att inspireras och dra lärdom av varandra – oavsett om det gäller att nå ut med viktig samhällsinformation, att ha en lyckad kampanj eller varumärkesstärkande- och kundorienterad kommunikation.

Den absoluta styrkan i föreningen är, enligt Vedrana, utbytet som möjliggörs medlemmarna sinsemellan.

– Det bästa med MiU är människorna, det gemensamma intresset för kommunikation och marknad samt bredden av roller och verksamheter som finns representerade under våra frukostar och luncher, konstaterar hon.

 

Det här är Miu

MiU är en ideell förening som grundades 1988 som en av flera självständiga marknadsföreningar runt om i Sverige.  Syftet är att verka för att skapa en inspirerande mötesplats och ett unikt kontaktnät med branschkollegor inom kommunikation och marknadsföring i Uppsala län. Föreningen erbjuder varje år cirka 16 föreläsningar, inklusive frukost eller lunch.